آدمیزاد…. غرورش را خیلی دوست دارد، اگر داشته باشد، آن را از او نگیرید… حتی به امانت نبرید… ضربه ای هم نزنیدش، چه رسد به شکستن یا له کردن! آدمی غرورش را خیلی زیاد، شاید بیشتر از تمام داشته هایش، دوست می دارد؛ حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر تو، نادیده بگیرد، چه قدر دوستت دارد! و این را بفهم آدمیزاد!

/ 0 نظر / 7 بازدید