ندگی مسابقه نیست
زندگی یک سفر است
و تو آن مسافری باش …. که در هر گامش
ترنم خوش لحظه ها جاریست …!

/ 0 نظر / 10 بازدید