به سلامتیه کسی که نمیشناسد مرا
اما نوشته هامو میخونه، تا از درونم با خبر بشه
و بهم بفهمونه که تنها نیستم …!

/ 0 نظر / 8 بازدید